Iskustvo je na našoj strani...

Koliko su dobri medicinski uređaji bez odgovarajućeg servisiranja nakon kupovine istog?

Potpuno odgovorni

Svi nasi tehničari uspješno su završili specijalizirane  kurseve u tvornicama naših proizvođača za održavanje i servisiranje opreme koju nudimo.

Prednosti za naše kupce

-   Dugotrajna, efikasna rješenja

-   Precizno planiranje toškova

-   Odgovarajući izbor iz širokog dijapazona kvalitetnih proizvoda

Podrška naših stručnjaka

Mi imamo stručnjake iz svih medicinskih polja koji su na rapolaganju za sva  tehnička pitanja  i pružaju potpunu podršku u samoj upotrebi novih tehnologija.

Odlična podrška

Kontaktirajte nas !

KLS Martin

U 2004, tvrtka Gebrüder Martin i njegovi partneri osnovali su KLS Martin Groupu kao novu  organizaciju koja ujedinjene sljedeće njemačke firme: Rudolf Buck, Karl Leibinger Medizintechnik, KLS Martin i Stuckenbrock, ne zaboravljajući Gebrüder Martina samog. Osim toga, Orthosurgical implantata Inc, specijalizirani trgovac, blisko surađuje sa Grupom za pokriće američkog tržišta.

Kao grupacija ili obitelj marke, KLS Martin Grupa sada pokriva gotovo sva hirurška polja. Kao iu prošlosti, proizvodi bit će izrađen u bliskoj suradnji s kliničkim stručnjacima i drugim praktikantima. Što je novo da je cijeli proces sada integriran u globalnu mrežu. To nam omogućuje da koristimo mnoge ulaze iz cijelog svijeta, integrirajući ih u naša istraživanja, razvoj i proizvodne procese.

Brza Prezentacija

Podrška naših stručnjaka

Osavremenjivanje procesa rada uvodjenjem mašina u skoro sve segmente modernog života je proces koji je konstantno u napredovanju. Dok se novi prozvodi razvijaju na tržištu, njihova produktivnost uveliko zavisi od sposobnosti samih korisnika. Noviteti zahtjevaju veća znanja i potrebno je više informacija samom korisniku da bi u potpunosti iskoristio sve tehničke mogućnosti određenog aparata. Osim toga, uvijek treba imati na umu nove  informacije o sigurnosti korištenja aparata. 

Mi imamo stručnjake iz svih medicinskih polja koji su na rapolaganju za sva  tehnička pitanja  i pružaju potpunu podršku u samoj upotrebi novih tehnologija.

iso.png

Preuzmite naš katalog

Alfa Med

je kompanija čija je osnovna djelatnost uvoz i distribucija medicinske opreme kao i servisiranje iste.

Svi naši instrumenti i dijelovi imaju izvrstan kvalitet i certificirano servisiranje. 

Search