Nešto o KLS Martinu

KLS Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Više od 50 godina, KLS Martin postavlja stepenicu više u elektrohirurgiji iz godine u godinu. Mogi naši odjeli za istraživanje su napravili veliki trajni korak za visoko-frekventne aparate u elektro hirurgij. To ne vrijedi samo za HF-aparate, nego se proteže i na potrošne materijale za elektrohirurgiju.

 

 

 

KLS Martin inovativni HF-aparati postavljaju nove standarde elektohirurgije u svijetu. To se objašnjava ne samo po svojim izvarednim performansama i mogućnostima, nego i činjenicama da smo ponudili široku paletu proizvoda: od posebnih HF-aparatima za stomatologije sa jedinicama za manje i veće privatne ordinacije i ambulante, do high-end aprata za potrebe u operacionim dvoranama, gotovo sve što je potrebno u liječenju sa visokim standardima.

 

 

Naš široki arsotiman HF-aparata i opreme je među najrasprostranjenijim, nudeći se na svim svjetskim tržištima. Posebnu na podruću bipolarne elektrohirurgije, mi smo globalni lider zahvaljujući inovativnim proizvodima.

Alfa Med

je kompanija čija je osnovna djelatnost uvoz i distribucija medicinske opreme kao i servisiranje iste.

Svi naši instrumenti i dijelovi imaju izvrstan kvalitet i certificirano servisiranje. 

Search