Bosnian(BiH)
Ponedjeljak, 06 Srpanj 2020

Prijava za Newsletter

O nama
PDF Ispis E-mail

 ALFA-MED d.o.o.

 

je kompanija čija je osnovna djelatnost uvoz i distribucija medicinske opreme kao i servisiranje iste. Svi naši instrumenti i dijelovi imaju izvrstan kvalitet i certificirano servisiranje. 

Svi nasi tehničari uspješno su završili specijalizirane  kurseve u tvornicama naših proizvođača za održavanje i servisiranje opreme koju nudimo. 

Dakle, osim što opremamo zdravstvene institucije preciznim instrumentima superiornog kvaliteta, mi takođe učestvujemo u dizajnu radnih površina u kliničkim centrima i bolnicama. 

Kompanija je osnovana 2000 god. A danas surađujemo sa vodećim internacionalnim kompanijama koje se bave proizvodnjom  visoko-kvalitetne, certificirane bolničke opreme.

Stručan i odgovarajuci  savjet za nase kupce polisa je nase kompanije i jedan od naših glavnih prioriteta. Iz mnostva garđevinskog materijala mi pravimo vidljivu koncepciju, zajedno sa našim kijentima, koja daje jasniju sliku projekta koji treba biti realiziran. To u mnogome olakšava većinu odluka vezanih za materijale i sve detalje oko planiranja troškova samog projekta. Naš specijalizirani tim nudi vam najkvalitetnija rješenja i konsultacije za vasa  buduća ulaganja, uzimajući u obzir sve vaše eventualne zahtjeve. To se potom pretvara u precizan proračun troškova za vaše buduće odluke vezane za određeni projekat.  

 

Prednosti za naše kupce: 

-   Dugotrajna, efikasna rješenja

-   Precizno planiranje toškova

-   Odgovarajući izbor iz širokog dijapazona kvalitetnih proizvoda

 

Podrška naših stručnjaka

Osavremenjivanje procesa rada uvodjenjem mašina u skoro sve segmente modernog života je proces koji je konstantno u napredovanju. Dok se novi prozvodi razvijaju na tržištu, njihova produktivnost uveliko zavisi od sposobnosti samih korisnika. Noviteti zahtjevaju veća znanja i potrebno je više informacija samom korisniku da bi u potpunosti iskoristio sve tehničke mogućnosti određenog aparata. Osim toga, uvijek treba imati na umu nove  informacije o sigurnosti korištenja aparata. 

Mi imamo stručnjake iz svih medicinskih polja koji su na rapolaganju za sva  tehnička pitanja  i pružaju potpunu podršku u samoj upotrebi novih tehnologija.

 

Teme naše obuke:

-   Rukovanje instrumentima 

-   Pravilna upotreba sterilizacijskih spremnika

-   Sigurnost korištenja

-   Upoznavanje sa novim operativnim sistemima

 

Medicinski uređaji nisu za jednokratnu upotrebu

Koliko su dobri medicinski uređaji bez odgovarajućeg servisiranja nakon kupovine istog? Svako od nas zna da nakon kupovine npr. auta moramo redovno servisirati svoje vozilo. U medicinskoj tehnologiji, stvar je ista. Održavanje medicinskih aparata zahtjeva perodični pregled i povremenu kalibraciju( podešavanje instrumenata ili mjernih skala).  Ažuriranje software-a često daje starim uređajima neke nove mogućnosti.  Mi smo pripremljeni za sve potrebe i potraživanja naših klijenata. Nasi stručnjaci su obučeni i posjeduju sve potrebne certifikate naših proizvođača i blisko surađujemo sa istim. Kao sto smo već rekli - medicinski uređaji ne spadaju u kategoriju  aparata za jednokratnu upotrebu.