English (United Kingdom)
Monday, 06 July 2020
KLS Martin
Elektrohirurgija
PDF Print E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Više od 50 godina, KLS Martin postavlja stepenicu više u elektrohirurgiji iz godine u godinu. Mogi naši odjeli za istraživanje su napravili veliki trajni korak za visoko-frekventne aparate u elektro hirurgij. To ne vrijedi samo za HF-aparate, nego se proteže i na potrošne materijale za elektrohirurgiju.

 

 

Read more...
 
MaXium
PDF Print E-mail

 

maxium® Novi  high-end referentni sistem u multifunkionalnoj HF-elektrohirurgij

 

Read more...
 
marLED®
PDF Print E-mail

The operation starts. The light is turned on. It is easy to set. Color temperature can be adjusted in accordance with specific requirements.

 

Read more...