English (United Kingdom)
Monday, 06 July 2020
Elektrohirurgija
Elektrohirurgija
PDF Print E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Više od 50 godina, KLS Martin postavlja stepenicu više u elektrohirurgiji iz godine u godinu. Mogi naši odjeli za istraživanje su napravili veliki trajni korak za visoko-frekventne aparate u elektro hirurgij. To ne vrijedi samo za HF-aparate, nego se proteže i na potrošne materijale za elektrohirurgiju.

 

 

Read more...
 
MaXium
PDF Print E-mail

 

maxium® Novi  high-end referentni sistem u multifunkionalnoj HF-elektrohirurgij

 

Read more...